Avārijas

LZS Kvalifikācijas komisijas

ZIŅOJUMS

par jahtas “Santa Rita” avāriju 2009.g. 6.jūnijā

 

      Notikumu apraksts 

      2009.g. 4.jūnijā ap 17.00 jahta “Santa Rita”, maksimālais garums 11,78 m, buras Nr. LAT 285, izgāja no Rīgas ostas uz Pērnavu. Jahta bija nokomplektēta ar tādam pārgājienam nepieciešamo drošības aprīkojumu, navigācijas un sakaru līdzekļiem, pilnu buru komplektu, ieskaitot vētras buras, Uz jahtas bija attiecīgas kvalifikācijas kapteinis un komanda, kopā 5 cilvēki, no kuriem tikai viens bija bez pieredzes. Pārgājienā pa šo maršrutu vienlaicīgi piedalījās arī Latvijas jahtas ”Ra”,”Nirvana” un katamarāns ”KaniKeli”.

      Pēc iziešanas no Rīgas ostas laika apstākļi bija atbilstoši prognozei, vējš 8-10m/s W, viļņu augstums 1m. Jahta “Santa Rita uzņēma kursu uz Pērnavu, uzvilka pilnu fokburu, un gāja ar autopilotu.

      Ap 23.00 vēja ātrums palielinājās līdz 12m/s, bet vēja virziens joprojām ir labvēlīgs-WNW līdz W, redzamība laba, viļņu augstums 1-1,5m. Jahtas ātrums ap 6 mezgli.

      Ap 23.30 ar jahtu “Santa Rita” no katamarāna “Kani Keli”  puses tiek nodibināti telefona sakari ar aicinājumu iegriezties Salacgrīvas ostā. Jahtas “Santa Rita” kapteinis paziņoja, ka atrodas aiz Salacgrīvas, ka brauciens norit normāli un viņi plāno turpināt ceļu uz Pērnavu.

     00.00 6.jūnijā jahtas “Santa Rita” pozīcija bija 57º46,1" N 24º06,8" E.

     Ap 01.00 pārtrūka jahtas elektroapgāde, bija nosēdies akumulators. Komanda nosprieda, ka ir radies elektrosistēmas bojājums. Rezultātā navigācijas iekārtas nedarbojās. Tika veikts mēģinājums pacelt grotburu, bet tas neizdodas, jo bez motora nevarēja noturēt jahtu pret vēju. Vēja ātrums palielinājās un fokburas laukums tika samazināts. Iedarbināt motoru neviens nemēģina, uzskatot, ka tas neizdosies nosēdošā akumulatora dēļ. Pie stūres bija kapteinis, kapteiņa palīgam bija kļuvis slikti, iespējams ar sirdi, viņš tika noguldīts kajītē, un viņam tika mēģināts sniegt medicīnisko palīdzību. Ar jūrasslimību neviens neslimoja.

      Ap 02.00 redzamība pasliktinājās, vējš 14-18m/s W, NW, viļņu augstums 1,5- 2m, kompasa kurss bija 24 º, jahtas ātrums ap 6 mezgliem. Divi komandas locekļi kļūdaini noteica jahtas vietu uz kartes izmantojot koordinātes, ko var redzēt uz rācijas displeja, un paziņoja kapteinim, ka jahta atrodas 5 jūdzes no krasta. Tika saglabāts kompasa kurss 24º, šķietami izvairoties no priekšā redzamās bākas uz igauņu salas (?)

      03.15 jahtas “Santa Rita” pozīcija bija 58º02,6" N 24º25,7" E.

      03.39 jahtas “Santa Rita” pozīcija bija 58º04,0" N 24º26,6" E (tas nozīmē, ka jahta atradās apmēram 1 jūdzi no krasta aiz 5m izobatas un tās ātrums no 03.15 līdz 03.39 bija apmēram 3.75 mezgli).

      3.40 jahta saņēma grunts triecienu pret ķīli, tika mēģināts pagriezt to pret vēju, bet  neskatoties uz to, ka tika iedarbināts motors, viļņi meta jahtu arvien vairāk uz sēkli. Kapteiņa palīgam atkārtojas veselības pasliktināšanās lēkme. Vējš pieņemās spēkā un lēnām griezās uz S.

     Līdz 03.48 jahtas pozīcija saglabājas 58º04,0" N 24º26,6" E.

     Līdz 03.52 jahtu nodreifē uz pozīciju 58º04,8" N 24º26,5" E, kur viņa paliek līdz 9.jūnijam 12.35.

 

 

 

 

     Glābšanas operācijas

     5.jūnijā ap 4.30 tiek izsaukta Igaunijas Krasta apsardze un ap 07.30 kapteiņa palīgs tiek evakuēts uz krastu. Komunikācija starp jahtu “Santa Rita”, krastu un glābējiem tiek uzturēta izmantojot rāciju un telefonus.

    Katamarāns “KaniKeli”, kas nakšņoja Salacgrīvā un ieradās uz āvārijas vietu, dežūrēja uz enkura 500m pie sēkļa, gatavībā nocelt komandu.

Ap 8.00 tiek izsaukts velkonis, kas ierodas notikuma vietā ap 10.00. Vēja ātrums samazinās līdz 6-8m/s, viļņu augstums 1m un samazinās. Krītas arī ūdens līmenis, kurš naktī bija +70cm, bet 5.jūnijā 15.00 -70cm no vidējā jūras līmeņa. Jahta guļ uz labā borta akmeņu kaudzes vidū un ar velkoņa palīdzību to novilkt neizdodas. Tiek evakuēta Krievijas žurnāliste, bet pārējā komanda ar kapteini paliek uz jahtas gaidot glābšanas darbus.

 

 

Avārijas apstākļu analīze

 

 1.   Jahta “Santa Rita” posmā no Rīgas ostas līdz Salacgrīvas dvarsam, t.i. laikā, kad nebija tehnisku problēmu, nemēģināja uzvilkt grotu un tajā pašā laikā izmantoja autopilotu, kas izsauca papildus slodzi akumulātoram un tā izlādēšanos.  
 2.   Jahtas “Santa Rita” kapteinis ignorēja katmarāna “Kani Keli” ieteikumu iegriezties Salacgrīvas ostā, lai pārnakšņotu un nogaidītu laika apstākļu uzlabošanos. Tāpat arī vēlāk, ap 01.00, kad saasinājās kapteiņa palīga veselības stāvoklis, atgriešanās Salacgrīvā novērstu viņa dzīvības apdraudējumu.
 3.   Jahtai “Santa Rita”, neskatoties uz to, ka tika izmantots tikai foks, bija labs ātrums (no 00.00 līdz 03.15 – vidējais ātrums nepilni 6 mezgli) un pietiekoši laba vadāmība.
 4.   Laikā, kad tika uz kartes atzīmēta nepareizā jahtas pozīcija (02.00) komandas pieminētā igauņu bāka nevarēja būt redzama, jo tuvākā tajā laikā bija Kihnu bāka, kuras baltā uguns sektora redzamība ir 11 jūras jūdzes un tā atradās apmēram 14,3 jūras jūdžu attālumā, bet Sorgu bāka ar redzamību 3 j.j. (sarkanais sektors) vai 7 j.j. (baltais sektors) netik nevarēja būt redzama.
 5.   Laika posmā no 03.15 līdz 03.39, kad foka laukums vēl vairāk bija samazināts, jahtas vidējais ātrums joprojām nodrošināja pietiekamu jahtas manevrēšanas spēju.
 6.   Komandas sastāvā iekļautais kapteiņa palīgs, iespējams savlaicīgi neinformēja kapteini par savu veselības stāvokli, tādējādi apdraudot savu dzīvību un sarežģījot avarājas situāciju.
 7.   Komisijas rīcībā nebija pietiekoša informācija par jahtas “Santa Rita” apgādi ar navigācijas kartēm un grāmatām, kā arī par šo līdzekļu izmantošanu reisa plānošanai.
 8.   Komisija atzīmē jahtas “Santa Rita” kapteiņa nevēlēšanos iesaistīties šīs avārijas izmenklēšanas procesā, kas apgrūtināja objektīvas izmeklēšanas iespēju.
 9.   Komisija pateicas Pilsētas jahtkluba biedriem Rolandam Milleram, Uldim Grīslim, Ilgonim Balodim, Ēvaldam Vēvelim, Didzim Zīrapam un sevišķi šī jahtkluba komandoram Jānim Grīslim par iesniegto informāciju saistībā ar minētās avārijas apstākļiem.

Galvenie avārijas iemesli

 

 1. Jahtas “Santa Rita” kapteinis un komanda neievēroja labas jūras prakses principus, t.sk.:

1.1.              pārgājiena sākuma posmā līdz Salacgrīvai nemēģināja uzvilkt grotu un tajā pašā laikā izmantoja autopilotu, kas izsauca papildus slodzi akumulātoram un tā izlādēšanos;

1.2.              neizmantoja iespēju lai pārnakšņotu Salcgrīvā un nogaidītu laika apstākļu uzlabošanos, tāpat arī vēlāk, kad saasinājās kapteiņa palīga veselības stāvoklis, neatgriezās Salacgrīvā, kur varētu saņemt nepieciešmo medicīnisko palīdzību, kas novērstu kapteiņa palīga  dzīvības apdraudējumu.

1.3.              ap 01.00 neizmantoja dzinēju grota pacelšanas mēginājuma laikā, ko varēja izdarīt, jo to pierāda situācija pēc uzsēšanās uz grunts, kad dzinēju iedarbināja bez problēmām;

1.4.              kļūdainā jahtas pozīcijas noteikšana 02.00 netika pārbaudīta ar citām navigācijas metodēm un kapteinis tai akli uzticējās;

1.5.              netika piemērots princips – vētras laikā turēties tālāk no krasta, ko gadījumā ja ciešāk pie vēja nevarēja iet, tad varēja veikt pagriezienu uz labo halzi, kaut vai ar pagriezienu pa vējam.  

 

Rekomendācijas

 

 1. Visām jahtām,veicot jūras pārgājienus ievērot SOLAS konvencijas V nodaļas 34.noteikumu „Droša navigācija un izvairīšanās no bīstamām situācijām”, kas pieprasa, ka pirms iziešanas jūrā visiem kuģiem (arī jahtām) jāizstrādā pārgājiena plāns. Šajā pārgājiena plānā jāievēro:

1.1.      attiecīgie kuģu ceļi;

1.2.      jānoliek droši kursi par visu pārgājiena maršrutu;

1.3.      jāņem vērā visi navigācijas šķēršļi un nelabvēlīgie laika apstākļi;

1.4.      jāievēro vides aizsardzības prasības.

 1. LZS dalīborganizācijām un atpūtas kuģu vadītāju apmācības kursiem izmantot informāciju par jahtas “Santa Rita” avārijas aptākļiem un iemesliem jahtu vadītāju apmācības procesā, lai novērstu līdzīgu avāriju atkārtošanos nākotnē.

 

 

LZS Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs:                        G.Šteinerts

 

LZS Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks:        P.Bormanis

 

LZS Kvalifikācijas komisijas locekļi:   A.Ahmetovs    L.Gailis   I.Lakšs                     

 

                                                                R.Mickēvičs         J.Tamkvaitis

 

 Kvalifikācijas komisijas ziņojums par Santa Rita avāriju 05.06.09

 

 

 Lietotājs:
    Parole:
            
Reģistrācija Aizmirsta parole

Pēdējās foruma aktivitātes

Redzamas reģistrētiem lietotājiem

Apsveicam dzimšanas dienā:

Edgars Dambītis , Iveta Daude

Apsveicam vārda dienā:

Deniss Mihailovs

Aktuālais jautājums

Vai Tu būtu gatavs ziedot burāšanai?

Atbildēt var tikai reģistrēti lietotāji!

Partneri